ข้อมูลลูกค้า
0
ตะกร้าสินค้า
ติดต่อเรา

Filorga Total Cerebrum (TC)

Filorga Total Cerebrum (TC)
Filorga Total Cerebrum (TC) 1 กล่อง (10 ขวด x 3 มล. )

รายละเอียดสินค้า


ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

Total Cerebrum Stem Cell Therapy - Filorga

สมอง มักเป็นอวัยวะที่ถูกมองข้าม ไม่ได้รับการบำรุง ดูแล เหมือนกับอวัยวะอื่นๆ ภายในร่างกาย เรามักจะได้รับรู้ถึงสุขภาพของสมองที่เสื่อมถอยลง หรือรับรู้อาการผิดปกติของสมองก็ต่อเมื่อมีอาการต่างๆ ปรากฎขึ้น อาการเสื่อมสภาพของสมองเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุุ ทั้งเกิดจากอายุที่เพิ่มขึ้น เกิดจากอาการบอบช้ำทางสมอง รวมทั้งโรคเส้นเลือดสมองตีบ อุบัติเหตุจากยานพาหนะ อาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และการทำงานของสมองโดยตรง นอกจากนี้ โรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาวะการทำงานของสมองที่เสื่อมถอยลง ได้แก่ โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer's), โรคพาร์กินสัน (Parkinson's) และโรคที่เกี่ยวกับระบบความจำอื่นๆ ยังได้รับการบรรเทาลงได้ด้วยการรักษาแบบเซลล์บำบัด

 
 

นักวิจัยของ Harvard Medical School1 ได้ตีพิมพ์บทความเปิดเผยวิธีการที่สเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับสมอง ทำให้สมองของเรากลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ China's General Hospital of Chinese People's Armed Forces Police2 ยังได้ทำการทดสอบรักษาผู้ป่วยที่สมองได้รับการบาดเจ็บหรือผู้ป่วยที่มีอาการของโรคทางสมองด้วยสเต็มเซลล์ (ทำการรักษาด้วยสเต็มเซลล์หลายครั้งตลอดระยะเวลา 12 เดือน) พบว่า การรักษาด้วยสเต็มเซลล์ให้ผลการรักษาที่ยั่งยืน

จากงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น พบว่า สเต็มเซลล์มีประสิทธิภาพในการช่วยฟื้นฟูสมองที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสื่อมสภาพ Filorga organ specific embryonic stem cell extracts - Total cerebrum เป็นสเต็มเซลล์ที่มีคุณประโยชน์ในการบำรุงสมองให้มีสุขภาพแข็งแรง รวมทั้งช่วยบรรเทาอาการต่างๆ อันเกิดจากการที่สมองได้รับบาดเจ็บ ยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับสมอง เช่น โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ และโรคเกี่ยวกับระบบความคิด ความจำด้วย


1. Schepens Eye Research Institute. "Brain Stem Cells Can Be Awakened, Say Scientists."ScienceDaily, 9 Jun. 2008. 15 Mar. 2013.
2. Stem Cell Transplantation Department, The General Hospital of Chinese People's Armed Forces Police

ส่วนผสมใน Filorga organ specific embryonic stem cell extracts – Total cerebrum

Filorga organ specific embryonic stem cell extracts อุดมด้วยส่วนผสมทั้งแบบออร์แกนิค และไม่ใช่ออร์แกนิคที่มีโมเลกุลขนาดเล็กมาก (micro level) เพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมได้ง่าย โดยใน 1 ขวดประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ (active ingredient) ปริมาณ 20%

วิธีการใช้

สำหรับผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แนะนำให้ใช้ Filorga organ specific embryonic stem cell extracts 1 ขวด ต่อ 3-7 วัน

ในหนึ่งกล่องบรรจุ Filorga organ specific embryonic stem cell extracts ปริมาณ 3 มิลลิลิตรจำนวน 10 ขวด โดย 1 กล่อง เท่ากับ 1 คอร์ส (ใช้ได้ประมาณ 2-3 เดือน)

วิธีการฉีด

เพื่อให้เห็นผลชัดเจนที่สุด แนะนำให้ฉีด Filorga organ specific embryonic stem cell extracts เข้ากล้ามเนื้อ (Intra-Mascular) โดยฉีดบริเวณบนสะโพกด้านข้าง

ข้อควรระวัง การฉีดเข้ากล้ามเนื้ออาจจะก่อให้เกิดรอยช้ำเล็กน้อยบริเวณที่ฉีดได้ ควรใช้ลูกประคบเย็น (อาจใช้น้ำแข็งห่อด้วยผ้าขนหนู) มาประคบบริเวณดังกล่าวประมาณ 15 นาที ก็จะช่วยบรรเทาอาการได้

วิธีรับประทาน

ด้วยนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีในการคัดเลือกสเต็มเซลล์ที่ทันสมัย ทำให้ โมเลกุลของสเต็มเซลล์ใน Filorga organ specific embryonic stem cell extracts มีขนาดเล็กพอที่ร่างกายจะสามารถดูดซึมได้จากการรับประทาน ซึ่งการรับประทานก็ให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับวิธีการฉีดเช่นกัน โดยวิธีรับประทาน คือให้กลั้ว Filorga organ specific embryonic stem cell extracts ไว้ประมาณ 30 วินาทีจากนั้นค่อยกลืน ควรรับประทานช่วงก่อนนอน หรือช่วงระหว่างมื้ออาหาร

* ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะสำหรับสตรีมีครรภ์

การผลิต Filorga BRM Organ Specific Embryonic Stem Cell Extracts

Filorga BRM organ specific embryonic stem cell extracts  คือสเต็มเซลล์ที่สกัดจากอวัยวะหรือเนื้อเยื่อของตัวอ่อนที่มีโมเลกุลขนาดเล็กมาก ในกระบวนการผลิตจะใช้เทคโนโลยี micro filtration ในการคัดเลือกเซลล์หรือเนื้อเยื่อ โดยเซลล์รวมทั้งส่วนผสมอื่นๆ ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่จะถูกแยกออกจากเซลล์และส่วนผสมที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก ซึ่งขนาดของโมเลกุลจะถูกกำหนดโดยตัวคัดกรอง (micro filters)

การเก็บรักษา

ควรเก็บรักษา Filorga BRM ไว้ในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิ 2 - 10 องศาเซลเซียส (ห้ามแช่แข็ง) และควรเก็บให้พ้นจากแสงแดด เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของเซลล์ (ถ้าเก็บรักษาไว้อย่างเหมาะสม ความสมบูรณ์ของเซลล์จะอยู่ได้ยาวนานถึง 4 ปี)

ได้รับการรับรองโดย

สเต็มเซลล์ หรือ เซลล์ต้นกำเนิด ในผลิตภัณฑ์ Filorga ที่ถูกสกัดจากเซลล์ทารกระยะ fetus จากแกะ มีปริมาณที่เหมาะสม ตรงกับปริมาณที่องค์กร Euro Veterinary และ AAALAC (Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International) รับรอง นอกจากนี้สเต็มเซลล์ที่นำมาใช้ยังผ่านการทดสอบทางคลินิก ภายในห้องปฎิบัติการเอกชนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส ภายใต้แนวทางของ OECD และภายใต้กฎของ GLP (Good Laboratory Practices) อย่างเคร่งครัดด้วย

 

                                ข้อมูลเพิ่มเติม Filorga BRM                              

Filorga BRM คือ สเต็มเซลล์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะในการช่วยฟื้นฟูเซลล์ในอวัยวะเฉพาะส่วนภายในร่างกาย ที่ไม่แข็งแรง และเสื่อมสภาพ อันเนื่องมาจากอายุที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งเกิดจากการที่ถูกโรคภัยต่างๆ รุมเร้า (ตารางที่ 1 : รายชื่อผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Filorga BRM)

ชุดผลิตภัณฑ์ BRM คือการนำผลิตภัณฑ์ BRM สำหรับแต่ละอวัยวะมาจัดเป็นชุดเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการเจ็บป่วย และฟื้นฟูอวัยวะต่างๆ ที่เสื่อมสภาพ และไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ อันเนื่องมาจากอาการของโรคต่างๆ (ตารางที่ 2 : รายชื่อชุดผลิตภัณฑ์ BRM)

ผลิตภัณฑ์ BRM สำหรับแต่ละอวัยวะเป็นผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ จึงไม่มีส่วนประกอบของสารเคมี และสารปรุงแต่งอื่นๆ อีกทั้ง ผลิตภัณฑ์ BRM ยังผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน ทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ในความปลอดภัย 

 

ตารางที่ 1 : รายชื่อผลิตภัณฑ์ Filorga BRM 

Ref Designation  Content  Common Conditions
ACT004G Tissular Extract 4 in 1 F
Whole embryo, Thymus, Whole
 brain, Ovary
10 x 8ml Female Revitalization
ACT004S Tissular Extract 4 in 1 M
Whole embryo, Thymus, Whole brain, Testis
10 x 8ml Male Revitalization
ACT005S Tissular Extract EB
Embryoblast, extract of inner cellular mass
10 x 3ml Skin Rejuvenation
*Can also be used as facial mesotherapy
  Organs Tissular Extract    
AY Artery 10 x 3ml Arteriosclerosis, cerebrovascular
CA Cardiac - Heart 10 x 3ml Cardiac disorder, Stress, phobic embolism
CE Cartilage 10 x 3ml Rheumatism, arthritis, joins functions
CV Capillary Vessel 10 x 3ml Obstructive circulation, regulate artery cells
DA Dental Arch 10 x 3ml Oral diseases
DM Dermis - Skin 10 x 3ml Psoriasis, eczema, leucoderma
EE Eyes 10 x 3ml Cataracta, eye muscle involution
HT Hypothalamus 10 x 3ml Nervous system disorder, depression
KY Kidney 10 x 3ml High blood pressure, detoxifying
LG Lung 10 x 3ml Lung disorder, Asthma, emphysema
LR Liver 10 x 3ml Weak Metabolism, diabetes, detoxifying
LS Ligaments 10 x 3ml Back pain, sprain, ligament laxity
ME Muscle 10 x 3ml Muscle involution, soft tissue mutation
OM Osseous Marrow  bone marrow 10 x 3ml Osteoporosis, osteoarthritis
OY Ovary 10 x 3ml Menopause disorder, gynaecological disease
PA Placenta 10 x 3ml Aging, fatigue, skin quality, circular function
PE Prostate 10 x 3ml Urination difficulties, hormone secretion
PS Pancreas 10 x 3ml Hyperglycemia, diabetes, high cholesterol
SC Spinal Cord 10 x 3ml Nervous system involution
SH Stomach 10 x 3ml Gastric ulcer, gastritis
SL Suprarenal Adrenal Gland 10 x 3ml Low blood pressure, enhance metabolic
SN Spleen 10 x 3ml Allergy, detoxifying
TC Total Cerebrum (brain) 10 x 3ml Mental disorder, hypertension, memories
TD Thyroid 10 x 3ml Thyroid dysplasia, low function of thyroid
TE Total Embryo 10 x 3ml Regeneration, Enhance Organ functions
TH Thymus 10 x 3ml Improve immunity
TI Total Intestine 10 x 3ml Enteritis, intestinal system disorder
TL Testicle 10 x 3ml Andropause, enhance virility

 

ตารางที่ 2 - ชุดผลิตภัณฑ์ Filorga BRM 

  Common Conditions Recommended BRM'S
1 Revitalization for Male Tissular Extract 4 in 1 M (ACT004S)
2 Revitalization for Female Tissular Extract 4 in 1 F (ACT004G)
3 Diabetes mellitus, type 1 Liver (LR), Placenta (PA), Suprarenal (SL)
4 Diabetes mellitus, type 2 Liver (LR), Pancreas (PS), Stomach (SH)
5 Gout Kidney (KY), Liver (LR)
6 Osteoarthritis Cartilage (CE), Osseous Marrow (OM)
7 Asthma Lung (LG), Thymus (TH), Suprarenal (SL)
8 Impotence Testicle (TL), Placenta (PA)
9 Deficient immune system Thymus (TH), Placenta (PA)
10 Lung emphysema Lung (LG), Placenta (PA)
11 Central Nervous system disease Total Cerebrum (TC), Spinal Cord (SC)